Lilli Zickerman

 

Emma Karolina Helena ("Lilli") Zickerman, föddes den 29 maj 1858 i Skövde.

 

Föreningen för Svensk Hemslöjd bildades 1899 på initiativ av Lilli Zickerman och med prins Eugen på Waldemarsudde som ordförande. Föreningens verksamhet bestod av butik, anställda textilkonstnärer och snickare och kom att stå som förebild för de lokala hemslöjdsföreningarna.

Genom föreningens försorg ordnades utbildningar inom både den "mjuka" och den "hårda" sidan av hemslöjden (textil, trä och metall).

Föreningen för Svensk Hemslöjd är ansluten till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund.

 

Mellan 1887-1897 ägde Lilli en affär med konstbroderier efter egna mönster i hemstaden Skövde. Hennes arbete hade också syftet att ge slöjdarna en inkomst.

Hennes formella meriter var blygsamma, utöver egen mönsterproduktion, gick hon en kurs vid Handarbetets vänners sy- och vävskola. Trots detta ledde Lilli föreningens verksamhet fram till 1914 och formulerade den svenska hemslöjdens mål och riktlinjer, dess ideologi och verksamhetsformer. Hon blev också föreståndarinna för Hemslöjdens permanenta utställning.

I Vittsjö i Skåne startade hon 1908 den slöjdskola som bland annat Märta Måås-Fjetterström senare blev verksam i.

Lilli gjorde även omfattande resor i Sverige och utlandet varhelst hennes textila intresse tog henne.

Hennes stora livsverk är sannolikt inte egen textil produktion eller konstnärliga formgivningar, även om hon sålde en hel del egna mönsterkompositioner, utan det helhjärtade intresset att inventera svensk folklig textil. Nordiska museet har 24 000 bilder bevarade från hennes resor över hela landet under åren 1914-1931. Hon tog fotografier i svart/vitt som sedan noggrant kolorerades för hand, oftast åtföljda av garnprover. En del av detta arbete lär en av hennes bröder hjälpt till med. Hon dog i september 1949.

Hela hennes arbete finns bevarat på Nordiska Museet.

 

 

Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbund - SHR är en ideell riksorganisation för hemslöjd som bildades 1912. Den verkar för att bevara, främja och utveckla slöjden, både som kultur och näring. Visionen är att ge varje människa möjlighet att upptäcka skönheten, nyttan och glädjen i slöjden.

Den utgörs av 24 länshemslöjdsförbund och tre riksföreningar. Till länsförbunden är cirka 70 lokala hemslöjdsföreningar anslutna. Inom organisationen finns 22 hemslöjdsbutiker spridda över hela landet.

SHR ger ut sex nummer per år av tidningen Hemslöjden. Förbundet äger dessutom utvecklingsbolaget Svensk Slöjd AB, som driver butik med utställningsverksamhet i Stockholm, samt bokutgivning via Hemslöjdens Förlag. Föreningen verkar också för internationellt utbyte inom området.

www.jynne.se

info@jynne.se /

0708930360